Speakers/Luidsprekers

Een professioneel geluidssysteem bestaat uit een luidspreker set, een versterker en eventuele randapparatuur. Luidsprekersystemen kunnen passief of actief zijn. Dit betekent dat je bij passieve systemen een losse versterker moet gebruiken, en heeft een actief systeem een ingebouwde versterker.

Mag het wat harder of zachter?
Om de belastbaarheid van een luidspreker te meten worden vaak verschillende meetmethodes gebruikt, waardoor deze lastig onderling te vergelijken zijn. De aanduidingen piekvermogen, continu vermogen en muziekvermogen hebben betrekking op meetmethoden die onderling zeer verschillen. “Vermogen” is hier een oneigenlijke term. Hoeveel vermogen een luidspreker kan leveren wordt uitgedrukt in rendement, gevoeligheid of belastbaarheid.

Belastbaarheid
Belastbaarheid geeft aan hoeveel elektrisch vermogen de luidspreker kan verwerken, voordat deze doorbrandt. Het maximale uitgangsvermogen is echter beperkt door de uitslag van de conus en niet door de belastbaarheid. Wanneer een luidspreker een gevoeligheid van 100 dB heeft, betekent dit dus dat je op 1 meter afstand van de luidspreker een geluidsdruk van 100 dB meet wanneer de versterker 1 watt vermogen levert.

Rendement
Het rendement is de verhouding tussen geluidsvermogen en het elektrische ingangsvermogen. We spreken dan over geluidsdruk gemeten in decibel (dB). Deze eenheid staat voor de omzetting van 1 Watt op 1 meter afstand recht voor de luidspreker. Oftewel, wat stop ik erin en wat krijg ik ervoor terug. Als je er meer vermogen in stopt (dus meer watt) zal de luidspreker ook meer geluidsdruk (dus meer dB) gaan produceren. De maximale geluidsdruk van de luidspreker is de tweede waarde die luidspreker fabrikanten meestal opgeven. De maximale SPL (dus de maximale geluidsdruk) wordt berekend door de gevoeligheid van de luidspreker in combinatie met het maximale vermogen van de luidspreker.

Welke luidspreker moet ik kopen?
In het algemeen kun je stellen dat de keuze van een luidspreker bepaald wordt door de toepassing. Grofweg kun je luidsprekers indelen in de categorie gesproken woord/muziek of front of hoorn geladen systeem. Je kunt ze ook opdelen in de manier waarop ze gebouwd zijn. Een hoorn geladen systeem is een speaker met een soort van toeter, net zoals je die voor je mond zou zetten. Deze zullen verder dragen door de bundeling van het geluid. Een andere voorwaarde is de spreiding. Een gebundelde bron zal per definitie minder spreiding opleveren dan een front geladen luidspreker. Deze eigenschap vind je terug in het ontwerp van de speaker, of het hier nu om een basluidspreker, een top kast of een full-range speaker gaat, het principe blijft altijd hetzelfde. Hoeveel mensen je wilt bereiken, welke boodschap je wilt doorgeven, je kunt stellen dat de keuze van de luidspreker wordt bepaald door de toepassing die jij er aan geeft. Voor elke toepassing kunnen wij je adviseren bij de aanschaf van jouw geluidsinstallatie.